Trang chủ / Tag Archives: vấn đề

Tag Archives: vấn đề

Thất bại là hạt giống của Kaizen

Tại công xưởng của Toyota, việc sai sót, không đạt, hoặc rắc rối xảy ra thường xuyên. Nếu nhìn bằng tiêu chuẩn cá nhân, thất bại cũng xảy ra rất nhiều. Tuy nhiên, trong công ty từ ngữ “Thất bại” không hề được sử dụng, trong cả các cuộc họp ...

Xem thêm

Dọn dẹp chính là cơ hội để tìm ra vấn đề

Ưu điểm của việc dọn dẹp trong công xưởng không chỉ để cho công xưởng trở nên sạch đẹp.Mà dọn dẹp còn giúp chúng ta phát hiện ra những tình trạng bất thường. Trong Toyota có câu nói “Dọn dẹp chính là kiểm tra”, nhờ đó mà thường xuyên “Phát ...

Xem thêm

“Vấn đề” luôn đồng hành với Kaizen

  1. Trong Kaizen (cải thiện) không tồn tại lập trường kẻ trên người dưới Một trong những điểm trọng yếu của Kaizen chính là phải khai thác triệt để câu hỏi “Why” để tìm ra nguyên nhân thực sự của vấn đề. Nếu chỉ dừng ở một bộ phận ...

Xem thêm

Kaizen

Nguồn ảnh: dn.ibg.com.vn Trong phương thức sản xuất Toyota, số lượng “trí tuệ” được cho là yếu tố quyết định thắng bại trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Bạn thử đoán xem đến thời điểm này Toyota đã sử dụng bao nhiêu “trí tuệ” trong quá trình phát triển? ...

Xem thêm