Quản lý sản xuất trong thời đại toàn cầu hoá

Việc xác lập nguồn cung ứng nguyên liệu từ địa phương và bí quyết đào tạo lãnh đạo công xưởng có năng lực và hai là yếu tố vô cùng quan trọng.

Mấu chốt cho sự thành công trong toàn cầu hoá sản xuất

Cùng với toàn cầu hoá tiêu thụ, việc toàn cầu hoá sản xuất cũng bắt đầu được triển khai. Việc sản xuất ở gần nơi tiêu thụ là rất cần thiết. Khi bắt đầu hoạt động sản xuất ở nước ngoài, các doanh nghiệp sẽ được phân chia thành doanh nghiệp triển khai tốt và doanh nghiệp triển khai không tốt. Có thể nói, sự khác biệt đó nằm ở năng lực truyền đạt “sản xuất”. Từ thời điểm bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ mở rộng ra nước ngoài, có thể đưa chỉ đạo rõ ràng căn bản về sắp xếp, sàng lọc và những thao tác tiêu chuẩn, áp dụng tuần tự các bước trong dây truyền sản xuất đi kèm phát triển quy mô hay không sẽ tạo nên khác biệt rất lớn.

Đào tạo lãnh đạo công xưởng và cung ứng nguyên vật liệu

Khi triển khai sản xuất ở nước ngoài, người lãnh đạo công xưởng có năng lực chính là mấu chốt quyết định sự thành công. Tuy nhiên, khi tốc độ quá trình mở rộng tăng lên, việc truyền đạt bí quyết cũng trở thành yếu tố quan trọng.

Ở đây, triển khai chương trình đưa lãnh đạo công xưởng sang Nhật Bản đào tạo trong một thời gian ngắn cũng là một cách làm hiệu quả. Khi đó, đào tạo căn bản về sản xuất và trọng trách cần có của người lãnh đạo bằng việc sử dụng các phương pháp có tính hiệu suất cao như video rất cần thiết.

Ở giai đoạn tiếp theo, việc cung ứng hàng hoá tại địa phương cũng rất quan trọng. Khi công ty cần tìm kiếm doanh nghiệp sản xuất vật liệu, hãy thành lập thành một nhóm bao gồm không chỉ người phụ trách nguyên vật liệu mà cả lãnh đạo công xưởng và kỹ sư sản xuất để cùng lựa chọn doanh nghiệp ở địa phương. Ngoài ra, cũng cần phải hỗ trợ đào tạo đối với doanh nghiệp có triển vọng. Cần sự hợp tác cao độ giữa các doanh nghiệp địa phương đã có năng lực và lãnh đạo công xưởng

 

 

Biên dịch: Ngọc Anh

 

 

CHIA SẺ ĐỂ LAN TỎA

0Shares
0

Bình Luận

comments

Bài viêt liên quan