DENSO: Xây dựng công xưởng thông minh với IOT

Công ty Denso (Nhật Bản) mới thông báo mục tiêu đến năm 2020 sẽ tăng 30% năng xuất, và hướng tới xây dựng công xưởng DATOTSU (Công xưởng lấy sức mạnh phát triển sản phẩm mới làm gốc, đồng thời nâng cao tốc độ sản xuất, kiểm tra, và chú trọng phát triển thiết bị riêng hướng tới trở thành công xưởng đi đầu trong lĩnh vực sản xuất). Để thực hiện được mục tiêu này, Denso cũng xác định IoT (Internet of Thing – Internet của vạn vật) là chìa khóa quyết định.

Hướng tới xây dựng công xưởng Dantotsu, tháng 6 năm 2015, Denso đã quyết định xây dựng trung tâm cải cách sản xuất lấy tên là DP – Factory IoT. Với trung tâm cải cách sản xuất làm trung tâm, “Bộ phận IoT” tại Nhật Bản và “Phòng IoT” cũng sẽ được thành lập tại châu Âu hoặc Bắc Mỹ để tạo thành 3 gọng kìm cùng hướng tới xây dựng công xưởng Dantotsu.

Cùng với việc đưa IoT vào công xưởng, Denso mong muốn sẽ thu được đầy đủ thông tin về cả chất và lượng để phục vụ cho việc nâng cao năng xuất. Rất nhiều dữ liệu cho đến bây giờ nằm rải rác tại các công xưởng, để được tập trung về một mối và tiến hành phân tích nhằm tìm ra những thông tin mang về lợi ích cho công ty cũng như sử dụng để cải cách sản xuất. Vì thế, đến năm 2020 Denso sẽ hướng tới kết nối toàn bộ 130 công xưởng của mình trên toàn thế giới và xây dựng thể chế có thể tập trung và phân tích dữ liệu trong thời gian thực.

Sử dụng hiệu quả dữ liệu để xây dựng sức mạnh cạnh tranh mới

Lý do Denso chú trọng tới việc sử dụng IoT để thu thập dữ liệu không ngoài mục đích tạo ra sức mạng cạnh tranh trên những lĩnh vực mới. Từ trước đến nay dữ liệu thu được chỉ chủ yếu được sử dụng để cải thiện, tối ưu hóa, trực quan hóa máy móc và công xưởng. Nhưng với IoT, phạm vi sử dụng sẽ được mở rộng lên rất nhiều. Việc thực thi quản lý sản xuất với độ chính xác cao như dự đoạn trước sự cố sẽ xảy ra hay tiến hành những cải cách vượt qua giới hạn cho phép hiện nay. Mô hình kaizen mới này được Denso định nghĩa như “khởi nguồn sức mạnh”.

Mô hình này được xây dựng xoay quanh những “người am tường về sản xuất”, tức là những nhân viên hiểu kỹ về cả sản phẩm và dây truyền sản xuất. Dữ liệu thu được thông qua IoT sẽ được chuyển đến những nhân viên này nhanh nhất có thể để xử lý. Và sự tồn tại của những “nhân viên am tường về sản xuất” và sử dụng hiệu quả IoT sẽ là điều kiện không thể thiếu để tạo sự khác biệt với các công ty khác.

Cũng nhờ áp dụng IoT, quy trình tiêu chuẩn hóa được thúc đẩy nhanh chóng. Tất nhiên, để tạo nên sức mạnh tổng thể cần duy trì một phương thức độc lập nhưng không vì thế mà họ không du nhập tiêu chuẩn thế giới dựa trên nền tảng “kết nối”.

Hiệu quả sử dụng IoT

 

Bùi Linh

Theo Nikkei Monozukuri

CHIA SẺ ĐỂ LAN TỎA

0Shares
0

Bình Luận

comments

Bài viêt liên quan