QC (phần 1): Khởi nguồn của QC

Giáo sư người Mỹ Walter Andrew Shewhart (1891~1967) được cho rằng là cha đẻ của QC (Quality Control: quản lí chất lượng) hiện đại ngày nay. Giáo sư Shewhart cũng được cho là người đã đề xuất “Biểu đồ quản lí” (Control chart). Ông là người đã ứng dụng triệt để các phương pháp thống kê vào quản lí chất lượng, và sau này trở thành người tạo nên các khái niệm cơ sở của việc quản lí chất lượng bằng thống kê (SQC: Statistical Quality Control). Lần theo dấu vết lịch sử của quản lí chất lượng, cuộc cách mạng công nghiệp ở nửa cuối thế kỷ 18 được cho là một dấu mốc quan trọng.

Trong cách mạng công nghiệp, sử dụng động lực đã biến việc sản xuất và chế tạo hàng loạt thành hiện thực. Sản xuất hàng loạt đã mang hàng hoá tới tay nhiều người và mang lại sự tiện lợi cho cuộc sống. Tuy nhiên, trong sản xuất chỉ sơ lỡ một bước, hàng loạt hàng hoá sẽ trở thành hàng kém chất lượng.

Chính vì thế rất nhiều công trình nghiên cứu đã được tiến hành với mục đích ngăn chặn các sản phẩm kém chất lượng trong quá trình sản xuất. Loại bỏ đi cách nghĩ “Nếu làm phát sinh hàng kém chất lượng thì có thể loại bỏ chúng”, ngày nay “Làm sao để không tạo ra hàng kém chất lượng ngay từ ban đầu” đã trở thành cách nghĩ phổ biến.

Và rồi Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã làm “Quản lí chất lượng mang tính thống kê” phát triển một cách mạnh mẽ. Thời kỳ đó, quân đội Mỹ cần một lượng vật tư và trang thiết bị rất lớn. Đương nhiên, những hàng hoá đó phải đảm bảo yếu tố “Tốt và rẻ”. Vào đúng lúc cần liên lạc cấp bách mà máy bộ đàm bị hỏng là một chuyện không thể có. Chính vì lẽ đó, tại các công trường sản xuất phục vụ các mục đích quân sự, phương pháp “quản lí chất lượng mang tính thống kê”, “Phương pháp sampling inspection”… đã được áp dụng. Từ đó, các phương pháp này đã được nghiên cứu và ứng dụng một cách triệt để.

Phần 2: Quản lí chất lượng tại Nhật Bản


Xếp hạng bài viết

Bình Luận

comments

Bài viêt liên quan

2 thoughts on “QC (phần 1): Khởi nguồn của QC”

  1. […] hoạt động quản lý chất lượng, quản lý sản xuất và quản lý kinh doanh là 2 yếu tố nhất quán và không thể […]

  2. […] Khởi nguồn của Quản Lí Chất LượngPosted 6 days ago […]

Comments are closed.