Điều khoản sử dụng


Vietfuji chúng tôi thành lập trang web này với mục đích “phổ cập kiến thức mang tính khoa học đến với mọi người”. Do vậy, chúng tôi rất khuyến khích người xem sử dụng, tái phát hành nội dung của trang web cho cá nhân, giáo dục và các mục đích phi thương mại khác. Ngoài ra, khi sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo những điều khoản dưới đây:

1/ Khi bạn sử dụng nội dung của trang bạn cần phải ghi đầy đủ nguồn bài viết, tên người viết (hay người dịch), link dẫn đến bài báo gốc và không được phép gỡ bỏ logo của Vietfuji (nếu có).

2/ Nếu muốn sử dụng dành cho mục đích thương mại thì nhất định phải có sự cho phép từ nhóm Vietfuji (có thể liên lạc qua email: contact@vietfuji.com)

3/ Tuyệt đối không sử dụng logo hoặc tên Vietfuji vào bất cứ mục đích nào khi chưa có sự đồng ý của nhóm.

4/ Mọi ý kiến đóng góp, gợi ý, đồ thị, ý tưởng, các thông tin hoặc tài liệu khác bạn gửi tới nhóm thông qua trang web này sẽ trở thành tài sản độc quyền của Vietfuji, bao gồm các quyền trong tương lai liên quan đến việc sử dụng các tài liệu này. Điều này có nghĩa là bạn từ chối mọi quyền sở hữu đối với các tài liệu này và bạn thừa nhận rằng Vietfuji có quyền sử dụng không giới hạn đối với các tài liệu (hoặc ý tưởng tương tự) trong mọi phương tiện truyền thông ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, mà không cần thông báo, bồi thường hoặc các nghĩa vụ khác đối với bạn hoặc những người khác.

4/ Nếu bạn có bất cứ khiếu nại liên quan đến nội dung của trang web mà bạn là người nắm bản quyền, xin hãy liên lạc thông qua email của nhóm (contact@vietfuji.com)

5/ Khi sử dụng tính năng tương tác của trang web (comment,…):
• Bạn cần phải trên 13 tuổi.
• Chịu trách nhiệm hoàn toàn với nội dung được đăng lên.
• Nghiêm cấm nội dung mang tính dung tục, không phù hợp chủ đề, công kích cá nhân, phân biệt chủng tộc, quấy rối hay vi phạm bản quyền của một bên thứ ba khác.
• Không được phép post quảng cáo, các phần mềm virus, sâu hay chương trình gây hại.
• Không được phép truy tìm, điều tra thông tin cá nhân của người sử dụng khác.

6/ Nhóm Vietfuji có thể thay đổi điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và sẽ có hiệu lực kể từ khi được cập nhật.

 


 Ban Biên Tập VietFuji-TechFocus


Leave a Comment