Tránh lãng phí thời gian chờ giao việc – Thi viết về chủ đề Kaizen

  • Tiết kiệm 15 phút họp mỗi ngày. Với 20 nhân viên, bạn sẽ tiết kiệm được 20 x 15  = 300 phút/ngày.
  • Nhân viên tự cập nhật trạng thái công đoạn, người phụ trách công đoạn tiếp theo tự nhận việc
  • Hiển thị hoá được các đơn hàng, quản lý được thời gian giao hàng.

Đây là một gợi ý Kaizen tuyệt vời  để “Tránh lãng phí thời gian chờ giao việc”

Mọi người thử xem cụ thể qua BÁO CÁO KAIZEN dưới đây nhé.

 Dưới đây là ảnh thực tế

 

Bài viết của bạn P.T.Hội dành cho cuộc thi viết chủ đề KAIZEN

Xếp hạng bài viết

Bình Luận

comments

Bài viêt liên quan