Quản lý sản xuất là gì?

Trong hoạt động sản xuất ngày nay, quản lý sản xuất là việc không thể thiếu.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, vào thời kì sản phẩm có thể bán được, việc bán thật nhanh
là rất quan trọng.
Không quá khi nói rằng sự quan trọng ấy quyết định cả vận mệnh của công ty.
Khi doanh nghiệp quản lý sản xuất tốt, sản phẩm có thể bán được rất nhanh trong thời kì có thể bán được.
Do đó có thể tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quản lý sản xuất không phải là một việc đơn giản.
Quản lý sản xuất là việc thực hiện, tổ chức, kiểm soát kế hoạch sản xuất dựa theo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch bán hàng.
Quản lý sản xuất liên quan đến các bộ phận như: Mua bán – quản lý nguyên liệu tồn kho – thanh toán, kế hoạch sản xuất, quản lý công đoạn, quản lý chất lượng sản phẩm, xuất hàng – quản lý tồn kho, quản lý nguyên giá, kế hoạch phát triển. Vì phải bao phủ phạm vi rất rộng, nên việc quản lý sản xuất rất phức tạp.
Để giúp cho hoạt động quản lý sản xuất phức tạp trên phạm vị rộng này trở nên nhanh và chính xác hơn, người ta còn dùng các công cụ được gọi là hệ thống quản lý sản xuất.
Có rất nhiều loại hình, cách thức tổ chức hệ thống quản lý sản xuất. Những loại hình này cần được lựa chọn phù hợp với từng phong cách của các hoạt động sản xuất khác nhau.

Quản lý sản xuất là phương pháp

Khi thực hiện quản lý sản xuất tốt, doanh nghiệp có thể tăng doanh thu và lợi nhuận, nhưng quản lý sản xuất tốt không phải là mục đích của doanh nghiệp mà chỉ là phương pháp quan trọng cần sử dụng.
Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất với mục tiêu tăng lợi nhuận. Vì vậy, việc lên kế hoạch nắm bắt được thị hiếu của khách hàng và dòng chảy của thị trường hiện để thực hiện hoạt động sản xuất một cách chính xác là rất quan trọng.
Khi đó, thứ cần thiết chính phương pháp mang tên quản lý sản xuất.
Khi thực hiện sai mục đích, toàn bộ hệ thống đã đầu tư và đưa vào cũng trở nên vô dụng.
Hiểu rõ những việc định làm có cần thiết không, là phương thức để đạt được mục đích to lớn.
Quản lý sản xuất giúp doanh nghiệp hiểu rõ việc cần phải thực hiện như thế nào để đạt được mục đích đã định ra.

Biên dịch: Nguyễn Anh 

Nguồn: htttp://production-control.info

CHIA SẺ ĐỂ LAN TỎA

0Shares
0

Bình Luận

comments

Bài viêt liên quan