Trang chủ / Tag Archives: Ý kiến dù trẻ con nhưng làm ngay sẽ có giá trị

Tag Archives: Ý kiến dù trẻ con nhưng làm ngay sẽ có giá trị

Kaizen nhanh thô hơn tinh chậm

Câu chuyện về Ông Yamamori Torahiko đã làm việc tại Toyota năm 1964 – 2004 tại bộ phận lắp rắp. Dù có xuất sắc đến đâu, nếu chậm sẽ không được đánh giá. Chuyên gia Yamamori Torahiko thường xuyên được cấp trên nhắc nhở đó là “Kaizen nhanh thô còn hơn tinh chậm”. ...

Xem thêm