Trang chủ / Tag Archives: tiêu chuẩn

Tag Archives: tiêu chuẩn

Phương thức sản xuất Toyota (phần 3)

Nhận thức và loại bỏ triệt để lãng phí Để nhận thức được lãng phí thì đầu tiên nhất thiết phải phân loại cụ thể các loại lãng phí theo tính chất của chúng. Trong công xưởng, ta thường thấy bảy lãng phí sau: 1. Lãng phí do sản xuất ...

Xem thêm