Trang chủ / Tag Archives: Phương Thức Sản Xuất Toyota

Tag Archives: Phương Thức Sản Xuất Toyota

Industry 4.0 khác gì với TPS?

Người Đức đang muốn thực hiện Industry 4.0 (cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4) để cải cách nền sản xuất với mục đích “nâng cao năng xuất” và “tính sản xuất”. Còn tại Nhật, để thực hiện điều này, rất nhiều doanh nghiệp đang áp dụng  TPS (phương ...

Xem thêm

Phương thức sản xuất Toyota (phần 2)

Nguồn: Honsha.org 1. Phương thức sản xuất Toyota (トヨタ生産方式 – Toyota Production System) Nếu đi vào phân tích Phương thức sản xuất Toyota, đầu tiên phải kể đến chế tạo theo kiểu Toyota. Đó là việc tạo nên dòng chảy ở công trường sản xuất. Đó không phải là việc ...

Xem thêm

Phương thức sản xuất Toyota (phần 1)

1. Tự động hoá (自働化-Jidoka) Tự động hoá (自働化-Jidoka) trong phương thức sản xuất Toyota là một khái niệm đặc biệt. Có 2 từ động trong tiếng Nhật, một là động trong chuyển động của máy móc, một là động trong lao động của con người. Tự động hoá trong ...

Xem thêm